Nesbyen Skolekorps

75 års jubileum 2018

Jubileumåret 2018 har vært et fantastisk år i Nesbyen Skolekorps!
Et av høydepunktene var jubileumskonserten i Kulturhuset Banken i april. Korpset leverte en kjempegod konsert og både hovedkorps og juniorkorps deltok. I tillegg hadde vi god hjelp av tidligere musikanter. Her ble ny trommemars lansert til jubel fra publikum. Trommemarsen er skrevet av Daniel Paulsen. 
17. mai var også spesielt i år. Her spilte korpset i splitter nye og flotte uniformer, nå tilbake i blått. I tillegg hadde korpset en vellykket jubileumstur til Scarborough. Her spilte korpset midt i sentrum og ved strandpromenaden til applaus fra tilskuere og stolte foreldre.  

Nesbyen Skolekorps ble stiftet den 1. august 1943. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Buskerud Krets.

"Nesbyen Skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap".
"Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på instrumenter og i samspill!.
"Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers".
Nesbyen Skolekorps har et utmerket samarbeid med Nes og Flå kulturskole, blant annet ved kjøp av instruktørtimer.

Skolekorpset er inne i en spennende rekrutteringsfase i forbindelse med "Korps i skolen" for tredje klasse ved Nes barneskole. Det tredje kullet er nå i startgropa. Det første kullet (f.2001) utgjør fra høsten 2011 den største gruppa i hovedkorpset, men er avhengige av "gamle travere" i ungdomsskole,videregående og enda eldre som gode musikalske forbilder enda ett par år. En stor takk til de eldste som holder stand. Fra det andre kullet "Korps i skolen" (f.2002) har ca 20 elever meldt seg inn og danner Juniorkorpset.
Totalt ca 45 medlemmer bidrar høsten 2011 til at korpsbevegelsen består i Nes.