Nesbyen Skolekorps

Aktivitetsoversikt for 2019

Terminliste for 1 halvår :
18. februar : Årsmøte på Nes ungdomsskole kl. 18.00. Foreldre til JK og HK inviteres

16. mars : Samling for Hallingdalskorpsene på Gol Skole 09.30 - 18.00. JK og HK

23. mars Konsert i kulturhuset kl. 18.00. Generalprøve på formiddagen. JK og HK

17. mai : Spilling hele dagen for JK og HK, program kommer senere.

31. mai - 2. juni : Korpstur Voss, JK og HK.