Nesbyen Skolekorps

Lions Club Nesbyen

Lions Club Nesbyen har tildelt Nesbyen Skolekorps
kr. 25000,-. Øremerket nytt trommesett.

I fjor støttet Lions oss med kr 5.000,-.
Det fikk vi fordi mange hadde stemt på oss på Hallingmarken - der Lions hadde stand.

Vi takker så mye for pengene og vil bruke dem på våre flotte musikanter.