Nesbyen Skolekorps

Uniform

Generelle bestemmelser for HK:

HVITE skjorter skal i utgangspunktet kjøpes av den enkelte selv. Noen av musikantene som har sluttet har levert tilbake lite brukte skjorter som evt. kan overtas.
 

HVITE hansker kan kjøpes på apoteket, men korpset har noen hansker for salg også.
Merke til arm fås av materialforvalter uniform hvis noen mangler.
 

Korpset har noen skjorter for salg hvis noen i HK skulle trenge.
 

 

Uniformsforvaltere

Ta kontakt med uniformsforvaltere Kristin Pettersen Heio kristinpeters69@gmail.com eller Toril Engene Hovden torienge@online.no for utlevering, bytte eller kjøp.