Nesbyen Skolekorps

Pilotprosjekt 3.klasse

Skoleåret 2009/ 2010 var året da musikkundervisningen i 3.klasse ved Nes barneskole ble annerledes.

I samarbeid med Nes kulturskole og Nes barneskole skulle skolekorpset denne sesongen gjennomføre et pilotprosjekt som involverte alle elevene i 3.klasse ved skolen. Elevene fikk 2 skoletimer per uke med notelære, instrumentinstruksjon og orkester. Dette var i tråd med læreplanen i grunnskolens musikkopplæring og ble således obligatorisk undervisning.

Prosjektet krevde et økonomisk løft til instrumentinnkjøp. Nes kommune bidro med ekstra midler fra kultur- og oppvekst i tillegg til at barneskolen, kulturskolen og skolekorpset bidro over sine budsjetter. Timeressurser til undervisning ble tatt fra skolens eksisterende ramme for musikkundervisning samt at instruksjon som vanligvis ble gitt til aspiranter i korpset ble brukt i dette prosjektet.
Prosjektet ble evaluert både underveis og ved skoleårets slutt. Det ble satt faglige mål for elevene slik som i andre skolefag, og vi håpet noen viste en slik interesse at de ønsket å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i Nesbyen skolekorps og kulturskolen etter endt skoleår.
Kari Reallsdatter underviste i messingblås, Jaime Carrizo i treblås og Rolf Strand i slagverk/bassgitar.
Evalueringene ble udelt positive og prosjektet er i dag en permanent ordning og har bidratt til at et "utdøende" skolekorps nå er i vekst!!